Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania – Voľby prezidenta SR 2. kolo