Pasienkové spoločenstvo  (PS Moštenica)  je združením, ktoré v súčasnosti tvorí 143 členov. Vzniklo 29.4.2013. Na prvom valnom  zhromaždení v roku 2014 bol za predsedu zvolený Ing. Peter Slobodník. V súčasnej dobe funkciu predsedu zastáva Ing. Roman Barla, členom výboru  je Eva Roštárová, Ján Lupták, Daniel Hraško, Silvester Roštárv. Predseda dozornej rady je Peter Šimko, členom Elena Strečková, Anna Buknová

Jeho účelom je obhospodarovanie lesnej pôdy a pasienkov o výmere 160 ha. Táto leží v katastri obce Moštenica a väčšia časť v katastri obce Podkonice. Činnosť pasienkového spoločenstva stanovuje lesný hospodársky plán, ktorý zahŕňa ťažbu dreva, čistenie po ťažbe, výsadbu stromkov, osádzanie lapačov proti drevoškodcom. Tento plán spracúva odborný lesný hospodár pasienkového spoločenstva, ktorý predkladá na schválenie a platí desať rokov.

Dokumenty