Základná organizácia SZPB Moštenica pôsobí v obci Moštenica dlhodobo  a v súčasnosti zastáva miesto predsedu Ján Lupták. Zvoleným tajomníkom je  Ján Tišliar a pokladníkom Elena Strečková. V základnej organizácii je 16 členov. Úzko spolupracuje s Oblastným výborom SZPB v Banskej Bystrici, Obecným úradom Moštenica.

Základná organizácia sa v spolupráci s obcou Moštenica stará o hroby padlých partizánov na cintoríne v obci a o pomník zavraždených maďarských vojakov a civilnej obete, ktorý stojí na mieste pri bývalej vápenke.

Základná organizácia SZPB v Moštenici odsudzuje a odmieta všetky pokusy o znevažovanie Slovenského národného povstania a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny. Hlavné poslanie organizácie je kladne vplývať na mladých ľudí, aby nezabúdali na odkaz svojich starých rodičov, ktorí bojovali za lepší a šťastnejší život. Členovia základnej organizácie sa každoročne zúčastňujú  aj spomienkovej akcie Stretnutie generácii na Kališti.

Kontakt: Ján Lupták, predseda ZO SZPB
Tel.: 0903 807 953

Galérie