História obce

Viac

TJ Sokol Moštenica

TJ Sokol Moštenica, pôsobiaca v obci, nadväzuje na tradíciu Federatívnej robotníckej telovýchovnej jednoty, ktorá bola založená ako jedna z prvých v Československu v roku 1921, ako aj na slávnu históriu volejbalu v obci Moštenica…

Viac

Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) Moštenica vznikol 9.12.2013 z iniciatívy niekoľkých obyvateliek obce. Dnes má MO MS 15 členiek, ktoré sa aktívne podieľajú na kultúrno – spoločenskom živote obce…

Viac

Pasienkové pozemkové spoločenstvo

Pasienkové spoločenstvo (PS Moštenica) je združením, ktoré v súčasnosti tvorí 143 členov. Vzniklo 29.4.2013. eho účelom je obhospodarovanie lesnej pôdy a pasienkov o výmere 160 ha. Táto leží v katastri obce Moštenica a väčšia časť v katastri obce Podkonice…

Viac

Základná organizácia SZPB

Základná organizácia SZPB Moštenica pôsobí v obci Moštenica dlhodobo a v súčasnosti zastáva miesto predsedu Ján Lupták. Zvoleným tajomníkom je Ján Tišliar a pokladníkom Elena Strečková. V základnej organizácii je 16 členov. Úzko spolupracuje s Oblastným výborom SZPB v Banskej Bystrici, Obecným úradom Moštenica…

Viac