Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) Moštenica vznikol 9.12.2013 z iniciatívy niekoľkých obyvateliek obce. Dnes má MO MS 15 členiek, ktoré sa aktívne podieľajú na kultúrno – spoločenskom živote obce.

MO MS svoju hlavnú činnosť zameriava na podujatia, ktoré odbor každoročne organizuje, a ktoré majú v našej obci už tradíciu spojenú s menom MO MS. A to – Varíme tradičné moštenické jedlá, Ochutnávka slivkového lekváru, vianočné pečenie oblátok, či výroba vianočných adventných vencov. Naše členky nechýbajú ani pri fašiangovej zabíjačke, volejbalovom turnaji, jarnom upratovaní obce. Okrem toho MO MS organizuje aj kurzy a  tvorivé dielne.

Každý štvrtok o 17.30 hod. sa stretávame v priestoroch Obecného úradu Moštenica a spoločne sa venujeme výučbe a zdokonaľovaniu umenia paličkovania a výšivky. Ak máte záujem o bližšie informácie o stretnutiach, ich náplni alebo chcete prispieť svojím umením, obráťte sa prosím na Obecný úrad pre bližšie informácie.

Predsedom MO MS je Mgr. Alena Luptáková, tajomníkom Katarína Chabanová a pokladníkom Anna Buknová.

Kontakt: 0903 503 608
Email: a.luptakova@centrum.sk