TJ Sokol Moštenica, pôsobiaca v obci, nadväzuje na tradíciu Federatívnej robotníckej telovýchovnej jednoty, ktorá bola založená ako jedna z prvých v Československu v  roku 1921, ako aj na slávnu históriu volejbalu v obci Moštenica.

V povojnovom období vyrástla v Moštenici generácia volejbalistov, ktorí reprezentovali Československo doma aj v zahraničí. Bol to Bohuš Golian, Miroslav Strečok, Miroslav Golian, Alexander Tončík, Jozef Oborčok, Jozef Murgaš, Mikuláš Šimko a Ivan Prošovský.

V roku 1965 si športovci v Moštenici založili Telovýchovnú jednotu Sokol Moštenica a volejbalový oddiel sa prihlásil  do okresnej súťaže, ktorú v tom istom roku aj vyhrali a postúpili do krajskej súťaže. Volejbal sa v Moštenici súťažne nehrá od roku 1995.

V súčasnej dobe je hlavným cieľom TJ Sokol Moštenica udržanie resp. pokračovanie  volejbalovej tradície, najmä organizáciou a pokračovaním najstaršieho  volejbalového  turnaja mužov na Slovensku. Tento bol v roku 1956 rozšírený o Memoriál Teodora Šimku a od roku 2013 o Memoriál Bohuša Goliana, ku ktorému sa  po novom pridáva organizácia halového turnaja dvojíc s názvom „Vianočná debla“.

Organizáciou volejbalových turnajov sa však činnosť TJ Sokol Moštenica nekončí. Členovia sa zúčastňujú údržby, čistenia a opráv volejbalového ihriska s priľahlým areálom, kosenia okolia ciest v extraviláne obce a na mnohých ďalších akciách.

V roku 2019 došlo k zmene riadiaceho orgánu TJ Sokol Moštenica, kedy z funkcie predsedu odišiel dlhoročný člen p. Marián Mitterpach.  Na ustanovujúcej schôdzi v januári 2019 bol zvolený nový riadiaci orgán v nasledovnom zložení:

predseda: p. Milan Roštár,
podpredseda Ing. Štefan Lupták, PhD.
podkladník: p. Peter Šimko.

TJ Sokol Moštenica má v súčasnosti 24 aktívnych členov  a množstvo sympatizantov.

Vo februári 2020, TJ Sokol Moštenica opätovne podala prihlášku do SOKOLSKEJ  ÚNIE SLOVENSKA sídliacej v Bratislave.

Kontakt: Ing. Štefan Lupták PhD.,  podpredseda TJ Sokol Moštenica
Tel.:0944 624 860
Email: luptak.stefan26@gmail.com

Memoriál Teodora Šimku

V Moštenici bola roku 1921 založená ako jedna z prvých Robotnícka federatívna telocvičná jednota. Obyvatelia si v obci neskôr svojpomocne vy…

Viac

Galérie