Sčitanie obyvateľov, domov a bytov – Aktualizované