Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu starostu

Prílohy