Oznam StVPS – Zmena ceny vodného a stočného + nahlásenie stavu vodomeru

Prílohy