Aktuality

Informácie pre vlastníkov / držiteľov psov

Obec je povinná oznámiť vlastníkom/ držiteľom psa spôsobom v obci obvyklým, povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa traspondérom (čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a informácie, kto je jeho majiteľ), ktorý umiestni veterinár psovi bezbolestným spôsobom pod kožu. Vlastník psa je povinný začipovať svojho psa najneskôr do 12 týždňov veku psa. V prípade, ak tak vlastník psa neurobí, orgán veterinárnej správy uloží vlastníkovi psa pokutu. Zaplatením tejto pokuty […]

Čítať viac