Upozornenie a výzva z Okresného úradu Banská Bystrica