Testovanie na COVID-19

Testovanie na COVID-19 sa v Moštenici uskutoční dňa 31.10.2020 (sobota) v čase od 7,00 do 22,00hod. (posledný odber bude o 21,30hod)

Pri testovaní budú uprednostnení trvalo bývajúci obyvatelia obce Moštenica!!!!

Na testovanie si zo sebou doneste:

-deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca.

-osoby staršie ako 15 rokov občiansky preukaz.

PROSÍM VŠETKÝCH O TRPEZLIVOSŤ A OHĽADUPLNOSŤ!!!!!!