Sčitanie obyvateľov, domov a bytov

Tlačová správa ŠUSR (Štatistický Úrad Slovenskej Republiky) z prvej fázy sčitania obyvatelov, domov a bytov 2021.