Príkaz prednostky Okresného úradu č. 1 r. 2023 o odvolaní mimoriadnej situácie