Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – 14.12