Oznámenie o podujatí – prehliadka Kalište 17.9.2022