MEMORIÁL TEODORA ŠIMKU – V Moštenici bola roku 1921 založená ako jedna z prvých Robotnícka federatívna telocvičná jednota. Obyvatelia si v obci neskôr svojpomocne vybudovali volejbalové ihrisko a učiteľ Jelenský tu založil slávnu tradíciu volejbalu. Volejbalové ihrisko si obyvatelia obce a najmä mládež upravovali sami a peniaze na jeho chod získavali predovšetkým z divadelných predstavení Moštenického ochotníckeho divadla.


Roku 1936 v rámci športových a atletických hier medzi Banskou Bystricou a Zvolenom vo volejbale zastupovali Banskú Bystricu skauti z Moštenice, zúčastnili sa aj organizovaných majstrovstiev Slovenska v Ružomberku.


V povojnovom období vyrástla najkvalitnejšia generácia volejbalistov, ktorí reprezentovali Československo doma aj v zahraničí. Bol to Bohuš Golian, Miroslav Strečok, Miroslav Golian, Alexander Tončík, Jozef Oborčok, Jozef Murgaš, Mikuláš Šimko a Ivan Prošovský. V rokoch 1935-1956 sa v Moštenici konali turnaje za účasti najlepších mužstiev z celého Slovenska. Telovýchovná jednota dostala pomenovanie Sokol Moštenica.


Memoriál Teodora Šimku je druhým najstarším volejbalovým turnajom na Slovensku. O jeho pohár sa hrá každý druhý júlový víkend už od roku 1947 priamo v obci Moštenica.

Prílohy

  • turnaj1 Prípona súboru: jpg Veľkosť súboru: 72 kB
  • turnaj2 Prípona súboru: jpg Veľkosť súboru: 77 kB
  • turnaj2011 Prípona súboru: jpg Veľkosť súboru: 104 kB
  • turnaj2012 Prípona súboru: pdf Veľkosť súboru: 309 kB
  • Turnaj 2013 Prípona súboru: pdf Veľkosť súboru: 167 kB