Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený [aktualizované]