Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Prílohy