Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – zverejnenie – 12.6

Prílohy