Každý štvrtok o 17.30 hod. sa stretávame v priestoroch Obecného úradu Moštenica a spoločne sa venujeme výučbe a zdokonaľovaniu umenia paličkovania a výšivky. Ak máte záujem o bližšie informácie o stretnutiach, ich náplni alebo chcete prispieť svojím umením, obráťte sa prosím na Obecný úrad pre bližšie informácie.